אפרתה

המכללה האקדמית לחינוך


'והגית בו יומם ולילה' – את מצוות הפסוק הידוע אנו מממשים במכללת אפרתה בתורה ובחינוך. בוגרות המכללה שהוקמה בתרפ''ד משולבות במוסדות החינוך בכל הארץ, ומלבד עבודתן כמורות או כגננות ממלאות תפקידי מפתח רבים. ברוח ההנהגה של יהושע, רואה המכללה בבוגרותיה מנהיגות חינוכיות, מנהיגות המכשירות את דור העתיד ברוח 'והגית בו יומם ולילה'.

לרשימה המלאה
#